A la ciutat de Pontevedra, ciutat de referència, els nens de l’escola Barcelos van proposar canvis a l’espai davant de l’escola que fins llavors ocupaven els cotxes. Pontevedra és una ciutat de referència en relació a la pacificació del trànsit i la millora de l’entorn urbà.