El projecte Apropa’m, que es pretén impulsar des de la regidoria de seguretat de l’Ajuntament de La Laguna, busca facilitar el trànsit de vehicles als entorns escolars, posant el focus en una part del problema: els embussos. Aquesta estratègia és incompatible amb els objectius que, sens dubte, cal prioritzar: una mobilitat sostenible, activa, segura i més autònoma.