10 mesures

Descobreix-les!

Aquí podràs llegir les 10 propostes bàsiques que tot entorn escolar i municipi hauria d’aconseguir per assegurar entorns escolars segurs i saludables.

Veure’n més

Avalua el teu municipi

T'atreveixes?

Per ajudar els municipis i centres escolars a aconseguir ser segurs i saludables per als nens i nenes hem dissenyat una llista d’autoavaluació. T’atreveixes a saber en quin punt està el teu municipi o entorn escolar?

Veure’n més

Impulsa el canvi positiu!

Què pots fer tu?

El model urbà que prioritza la mobilitat en vehicle privat ha fet que en les darreres dècades els nens i nenes hagin perdut autonomia per desplaçar-se i gaudir de l’espai públic, i alhora afecta al seu desenvolupament i salut. Cal impulsar una transformació positiva dels entorns i camins escolars, i tu pots contribuir-hi. Descobreix com!

Veure’n més

Per què ens calen entorns escolars segurs, saludables i sostenibles?

*L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) va desenvolupar aquesta campanya de divulgació per a Clean Cities amb infografies explicatives i missatges per a la reflexió amb l’objectiu de visibilitzar que cal transformar les escoles i els camins escolars per avançar cap a models més saludables i segurs per als nens i nenes.