Un estudi sobre la qualitat de l’aire mostra que el moviment popular darrere d’aquest impuls, School Streets, ha suposat una reducció del 23% dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) a les zones on es troben les escoles i els seus voltants.