Què pots fer com a
municipi o autoritat local?

Pots donar suport al Manifest per impulsar una Proposició No de Llei (PNL) i avaluar el teu municipi. Trobaràs informació detallada als respectius apartats d’aquest web.

A més, pots consultar i compartir els recursos d’aquesta pàgina en el teu àmbit d’acció, per exemple amb organitzacions del municipi o fins i tot al ple de l’Ajuntament.

MOCIÓ

Model de moció per a ajuntaments i administracions públiques (.pdf i .doc)

FULLETÓ

Proposta perquè els entorns dels centres escolars es converteixin en Àrees de Protecció de la Salut de la Infància

QUADERN

Quadern d’Intervenció Peatonal: petita guia per pensar els carrers des del punt de vista del vianant (.pdf)

Accions addicionals

A més dels indicadors, la iniciativa “Entorns escolars Segurs i Saludables” proposa accions addicionals:

  • Revisar les ordenances municipals per tal d’incrementar la seguretat viària als entorns escolars.
  • El desenvolupament d’aquests projectes de Camí Escolar haurà de comptar amb la participació de la infància, tal com ens insta la LOMLOE des del compliment dels seus Drets reconeguts per les Nacions Unides. Segons LOMLOE, les administracions educatives han de garantir els Camins Escolars i promouran els desplaçaments sostenibles. Com a objectiu d’etapa, des de Primària, l’alumnat desenvoluparà hàbits quotidians de mobilitat activa i autònoma. La necessària col·laboració amb les institucions i organitzacions de l’entorn, que també recull la Llei, dóna lloc a que els projectes de Camí Escolar necessitin ser entesos com un recurs educatiu que permet reflexionar col·lectivament sobre la pèrdua del carrer per part de la infància, responsabilitzant a les Administracions educatives de lideratge i coordinació per revertir aquesta situació.
  • Integrar en la redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) mesures per fomentar entorns escolars segurs i saludables. Per exemple, el text especifica la reserva d’espais verds al voltant dels centres escolars, intenció d’incorporar carrers de vianants, o carrils bici, al voltant dels centres escolars i en tot el municipi.
  • Incorporar en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) mesures específiques de limitació i pacificació del trànsit en els entorns escolars. Per exemple, el document incorpora carrers de vianants, i carrils bici, millora de la senyalització i canvi en la jerarquia de la mobilitat, prioritzant vianants.
  • Prioritzar la proximitat al centre escolar com a criteri bàsic de l’àrea escolar, en benefici de la infància i de tota la comunitat. Es planteja revertir la implantació de “zona única d’escolarització” que tan negativament influeix en l’increment de desplaçaments motoritzats diaris. Cal tenir en compte que la distància caminable més habitual entre residència i centre educatiu és de 1,5 km i la distància pedalable d’uns 4 km.
  • Foment del transport públic. Garantir que les parades són segures, accessibles i amigables per a la infància i adolescència i hi ha prou parades a la trama urbana. També es plantegen tarifes reduïdes en el cas que el col·legi o institut estiguin molt lluny de la trama urbana.