Què podeu fer
famílies i alumnat?

Podeu donar suport al Manifest per impulsar una Proposició No de Llei (PNL) i avaluar el vostre municipi. Disposeu d’informació detallada als apartats respectius d’aquest web.

A més, podeu demanar al centre escolar que abordi aquesta temàtica a classe, organitzar activitats afins a través de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) o altres organitzacions interessades, i ajudar a difondre la proposta a través de les xarxes socials, WhatsApp i d’altres canals de comunicació.

MOCIÓ

Model de moció per a ajuntaments i administracions públiques (.pdf/.doc)

FULLETÓ

Proposta perquè els entorns dels centres escolars es converteixin en Àrees de Protecció de la Salut de la Infància

CONNECTA I REALITZA ACTIVITATS D’INTERÈS

Aquestes són algunes organitzacions i entitats relacionades amb els entorns escolars segurs i saludables, la mobilitat activa, la sostenibilitat i la salut infantil. Accedeix a les pàgines web per a més informació, apuntar-te a activitats i subscriure’t als seus butlletins per estar al dia de les notícies rellevants.

FES-TE SENTIR A LES XARXES SOCIALS

En aquests kits per a xarxes socials trobaràs infografies, elements visuals i missatges que podràs compartir a través dels teus canals. Que corri la veu!

Passos per a la implementació de canvis o millores
a l’entorn escolar a escala institucional

 1. Descarrega’t el model de moció que es troba en aquest apartat web (“Què pots fer”).
 2. Adapta el text de la moció al context del municipi i/o entorn escolar en qüestió. Per això és recomanable un primer assessorament o anàlisi del context, les capacitats de recursos humans i econòmics, i el suport institucional necessari per dur a terme les transformacions demanades, així com la revisió de les ordenances municipals per tal d’incrementar la seguretat viària i la qualitat ambiental als entorns escolars. Es recomana posar-se en contacte amb els diferents grups polítics amb representació (a nivell municipal, comarcal, de la diputació, segons pertoqui) per fer un primer tempteig de com veuen la moció.
  • AVÍS! Una moció és una voluntat política, però no és vinculant. És a dir, no hi ha obligació de compliment dels acords ni mecanismes per fer-los complir.
 1. Enviar la moció als grups municipals (o polítics de ladministració pertinent) per formalitzar la petició.
 2. En cas de ser aprovada pel ple de l’Ajuntament, Diputació, Consell Comarcal, etc., fer seguiment que es compleixen els acords adquirits a la moció (contactant al govern, grups municipals o entrant instàncies o fent preguntes al ple).
  • AVÍS! És important que tot aquest treball s’acompanyi de campanyes de difusió cap a la ciutadania o parts interessades (per exemple, col·legis, AFAs, etc.), activitats al carrer, comunicats als mitjans de comunicació, etc. En aquest mateix web, podeu consultar un llistat d’organitzacions i grups activistes que realitzen accions a peu de carrer a les quals us podeu unir i/o obtenir informació de com realitzar-les al vostre municipi o comunitat.

Accions addicionals

A més dels indicadors, la iniciativa “Entorns escolars Segurs i Saludables” proposa accions addicionals:

 • Revisar les ordenances municipals per tal d’incrementar la seguretat viària als entorns escolars.
 • El desenvolupament d’aquests projectes de Camí Escolar haurà de comptar amb la participació de la infància, tal com ens insta la LOMLOE des del compliment dels seus Drets reconeguts per les Nacions Unides. Segons LOMLOE, les administracions educatives han de garantir els Camins Escolars i promouran els desplaçaments sostenibles. Com a objectiu d’etapa, des de Primària, l’alumnat desenvoluparà hàbits quotidians de mobilitat activa i autònoma. La necessària col·laboració amb les institucions i organitzacions de l’entorn, que també recull la Llei, dóna lloc a que els projectes de Camí Escolar necessitin ser entesos com un recurs educatiu que permet reflexionar col·lectivament sobre la pèrdua del carrer per part de la infància, responsabilitzant a les Administracions educatives de lideratge i coordinació per revertir aquesta situació.
 • Integrar en la redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) mesures per fomentar entorns escolars segurs i saludables. Per exemple, el text especifica la reserva d’espais verds al voltant dels centres escolars, intenció d’incorporar carrers de vianants, o carrils bici, al voltant dels centres escolars i en tot el municipi.
 • Incorporar en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) mesures específiques de limitació i pacificació del trànsit en els entorns escolars. Per exemple, el document incorpora carrers de vianants, i carrils bici, millora de la senyalització i canvi en la jerarquia de la mobilitat, prioritzant vianants.
 • Prioritzar la proximitat al centre escolar com a criteri bàsic de l’àrea escolar, en benefici de la infància i de tota la comunitat. Es planteja revertir la implantació de “zona única d’escolarització” que tan negativament influeix en l’increment de desplaçaments motoritzats diaris. Cal tenir en compte que la distància caminable més habitual entre residència i centre educatiu és de 1,5 km i la distància pedalable d’uns 4 km.
 • Foment del transport públic. Garantir que les parades són segures, accessibles i amigables per a la infància i adolescència i hi ha prou parades a la trama urbana. També es plantegen tarifes reduïdes en el cas que el col·legi o institut estiguin molt lluny de la trama urbana.