Què pots fer des de
la comunitat educativa?

Pots donar suport al Manifest per impulsar una Proposició No de Llei (PNL) i avaluar el teu municipi. Trobareu informació detallada als respectius apartats d’aquesta web.

A més, pots treballar aquesta temàtica a classe, organitzar activitats afins al teu centre escolar o amb altres centres i entitats, i ajudar a difondre la proposta a través de les xarxes socials, WhatsApp i altres canals de comunicació. A continuació, us oferim materials útils per dur a terme aquestes accions.

MATERIALS
PER A L’AULA

Accedeix a materials per treballar a classe els efectes de la contaminació atmosfèrica, el soroll i el canvi climàtic sobre la nostra salut, i els beneficis de la mobilitat activa, els espais verds i blaus i un urbanisme amable amb l’entorn i les persones.

CONNECTA I REALITZA ACTIVITATS D’INTERÈS

Aquestes són algunes organitzacions i entitats relacionades amb els entorns escolars segurs i saludables, la mobilitat activa, la sostenibilitat i la salut infantil. Accedeix a les pàgines web per a més informació, apuntar-te a activitats i subscriure’t als seus butlletins per estar al dia de les notícies rellevants.

FULLETÓ

Proposta perquè els entorns dels centres escolars es converteixin en Àrees de Protecció de la Salut de la Infància

MOCIÓ

Model de moció per a ajuntaments i administracions públiques (.doc/.pdf)

FES-TE SENTIR A LES XARXES SOCIALS

En aquests kits per a xarxes socials disposes d’infografies, elements visuals i missatges útils per treballar a l’aula. També pots compartir-los a través dels teus canals.

Materials per a l’aula

Dels impactes de la contaminació atmosfèrica, el soroll i el canvi climàtic, i els beneficis de la planificació urbana per a la salut.

Guia Paco i Paca (Pedalea i Anda al COle i Pedalea i Anda a CAsa)

Publicada pel Ministeri de Sanitat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri d’Educació i Formació Professional. L’objecte de publicació és oferir una eina a les comunitats educatives que serveixi per a la transformació dels hàbits de desplaçament de les i els escolars, independentment de l’etapa educativa a què pertanyin, integrant als centres escolars un model educatiu de mobilitat saludable i sostenible. [Format PDF]

Reptes i activitats educatius per a classe per realitzar a classe

És important que a més de les transformacions en els espais escolars, es fomenti la conscienciació i l’aprenentatge dels més petits sobre els seus entorns, els efectes en la salut i les possibilitats per participar en canvis positius d’aquests espais per a la comunitat. A continuació trobareu informació sobre la mobilitat activa i formes d’aprenentatge en mode d’una recopilació d’activitats escolars/curriculars per desenvolupar la mobilitat escolar activa i autònoma a l’entorn escolar.

 • Maestro Melilla. En aquesta web disposeu d’un recull d’activitats escolars/curriculars per desenvolupar la mobilitat activa a classe. [Contingut en castellà]
 • Movilidad e Infancia. Informació sobre la mobilitat activa i segura i sobre com desenvolupar-la a través de vídeos explicatius.
 • 5 claus per a ciutats més habitables. Reportatge interactiu on s’aborden cinc conceptes clau per a construir ciutats saludables i sostenibles. [Contingut en català, castellà i anglès]
 • Redibuixar Barcelona.  Còmic sobre la cerca d’un nou model urbà. [Contingut en català, castellà i anglès]
 • Educación Vial para la Infancia. Recursos i programes educatius per fomentar l’aprenentatge a classe dels continguts i els valors de l’educació viària. Disponible per a etapa Infantil i Primària. [Contingut en castellà]
 • Joc de cartes de l´Exposoma. Joc de cartes descarregable (amb instruccions) per aprendre sobre l’exposoma. [Contingut en català]
 • BiblioLab Ciència Ciutat Saludable. Presentació en format PDF sobre la contaminació atmosfèrica i els seus efectes a la salut. [Contingut en català]
 • Recursos didàctics sobre Mobilitat i Infància. Aquests recursos descarregables, disponibles a la web del govern espanyol, comprenen material educatiu i guies de disseny destratègies. [Contingut en castellà]
 • ALIA. Dosiers educatius sobre canvi climàtic, urbanisme, arquitectura i biodiversitat. [Contingut en català]

Passos per a la implementació de canvis o millores
a l’entorn escolar a escala institucional

 1. Descarrega’t el model de moció que es troba en aquest apartat web (“Què pots fer”).
 2. Adapta el text de la moció al context del municipi i/o entorn escolar en qüestió. Per això és recomanable un primer assessorament o anàlisi del context, les capacitats de recursos humans i econòmics, i el suport institucional necessari per dur a terme les transformacions demanades, així com la revisió de les ordenances municipals per tal d’incrementar la seguretat viària i la qualitat ambiental als entorns escolars. Es recomana posar-se en contacte amb els diferents grups polítics amb representació (a nivell municipal, comarcal, de la diputació, segons pertoqui) per fer un primer tempteig de com veuen la moció.
  • AVÍS! Una moció és una voluntat política, però no és vinculant. És a dir, no hi ha obligació de compliment dels acords ni mecanismes per fer-los complir.
 1. Enviar la moció als grups municipals (o polítics de ladministració pertinent) per formalitzar la petició.
 2. En cas de ser aprovada pel ple de l’Ajuntament, Diputació, Consell Comarcal, etc., fer seguiment que es compleixen els acords adquirits a la moció (contactant al govern, grups municipals o entrant instàncies o fent preguntes al ple).
  • AVÍS! És important que tot aquest treball s’acompanyi de campanyes de difusió cap a la ciutadania o parts interessades (per exemple, col·legis, AFAs, etc.), activitats al carrer, comunicats als mitjans de comunicació, etc. En aquest mateix web, podeu consultar un llistat d’organitzacions i grups activistes que realitzen accions a peu de carrer a les quals us podeu unir i/o obtenir informació de com realitzar-les al vostre municipi o comunitat.

Accions addicionals

A més dels indicadors, la iniciativa “Entorns escolars Segurs i Saludables” proposa accions addicionals:

 • Revisar les ordenances municipals per tal d’incrementar la seguretat viària als entorns escolars.
 • El desenvolupament d’aquests projectes de Camí Escolar haurà de comptar amb la participació de la infància, tal com ens insta la LOMLOE des del compliment dels seus Drets reconeguts per les Nacions Unides. Segons LOMLOE, les administracions educatives han de garantir els Camins Escolars i promouran els desplaçaments sostenibles. Com a objectiu d’etapa, des de Primària, l’alumnat desenvoluparà hàbits quotidians de mobilitat activa i autònoma. La necessària col·laboració amb les institucions i organitzacions de l’entorn, que també recull la Llei, dóna lloc a que els projectes de Camí Escolar necessitin ser entesos com un recurs educatiu que permet reflexionar col·lectivament sobre la pèrdua del carrer per part de la infància, responsabilitzant a les Administracions educatives de lideratge i coordinació per revertir aquesta situació.
 • Integrar en la redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) mesures per fomentar entorns escolars segurs i saludables. Per exemple, el text especifica la reserva d’espais verds al voltant dels centres escolars, intenció d’incorporar carrers de vianants, o carrils bici, al voltant dels centres escolars i en tot el municipi.
 • Incorporar en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) mesures específiques de limitació i pacificació del trànsit en els entorns escolars. Per exemple, el document incorpora carrers de vianants, i carrils bici, millora de la senyalització i canvi en la jerarquia de la mobilitat, prioritzant vianants.
 • Prioritzar la proximitat al centre escolar com a criteri bàsic de l’àrea escolar, en benefici de la infància i de tota la comunitat. Es planteja revertir la implantació de “zona única d’escolarització” que tan negativament influeix en l’increment de desplaçaments motoritzats diaris. Cal tenir en compte que la distància caminable més habitual entre residència i centre educatiu és de 1,5 km i la distància pedalable d’uns 4 km.
 • Foment del transport públic. Garantir que les parades són segures, accessibles i amigables per a la infància i adolescència i hi ha prou parades a la trama urbana. També es plantegen tarifes reduïdes en el cas que el col·legi o institut estiguin molt lluny de la trama urbana.