Formulari de contacte

Protecció de dades L'informem que les seves dades seran utilitzades per l'ASOC. RED DE CIUDADES QUE CAMINAN; CIF: G90061771; Dirección postal: Rúa Michelena, 30 - 36002 Pontevedra, España; Correo electrónico: info@ciudadesquecaminan.org.

L'única finalitat de tractar les seves dades és enregistrar les necessàries per a poder donar resposta a la consulta que ens envia. Les dades només seran utilitzades per les persones/unitats de la Red de Ciudades Que Caminan que ho requereixin en base amb les seves funcions i no es cediran en cap cas ni tampoc es faran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

El tractament de les dades està emparat en el consentiment i les dades seran conservades mentre estigui vigent el seu consentiment. Pot exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat o limitació adreçant-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades, Ana B. Montalbán Navas (info@ciudadesquecaminan.org), adjuntant una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent. Així mateix, té dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que aquest afecti a la licitud del tractament realitzat prèviament a la seva retirada. Per altra banda, si no està d’acord amb el tractament realitzat per la Red de Ciudades Que Caminan o considera vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació en tot moment davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).